MS-SQL Veritabanı Veritabanı

SQL Veri Türleri (Data Types)

Veri Türleri

Veritabanından veri çekmek istediğimiz zaman veri türüne göre işlem yapacağımız için veri türlerinin doğru belirlenmesi çok önemlidir. Bu dersimizde bazı SQL Veri Türlerini öğreneceğiz.

Veri Tipi Veri Tipi Açıklaması
Char Belirli uzunluktaki verileri depolamak için kullanırız. Örneğin TC no, posta kodu vb uzunluğu sabit olan değerler char ile depolanır.
VarChar  En fazla n ile belirtilen kadar karakter yer kaplar. Girilen veri n değerinden az ise sadece girildiği kadar alan kaplar.
BOOLEAN True yada False değerinin döneceği durumlarda kullanılır.
BINARY Sabit uzunlukta binary veri saklamak için kullanılır.
VarBinary Sabit olmayan uzunlukta binary veri saklamak için kullanılır.
Int Tam sayı olarak numerik değerleri depolar. 
SMALLINT Küçük tam sayı değerlerini depolar. Virgüllü değerleri kabul etmez. 
TINYINT Mini tam sayı değerlerini depolar. Virgüllü değerleri kabul etmez.
BIGINT Büyük tam sayıları depolamak için kullanılır. Virgüllü değerleri kabul etmez. 8 byte alan kaplar. 
DECIMAL(p,s) Virgüllü değerlerde kullanılır.. Örneğin: decimal(7,3) ifadesinde toplam 7 tane rakam olduğunu söylenmiş. Bunun 3 tanesi virgülden sonra olacak şekilde belirtilmiş. Tam sayı kısmına ise 4 rakam girilebilir.
NUMERIC(p,s) DECIMAL veri tipi ile aynı özelliklere sahiptir. Bazı sistemler sadece Numeric alanı kullanır.
FLOAT(p) Virgüllü değerleri yuvarlayarak kayıt eder. p ile hafızada tutulmak istenen byte değeri belirtilir. girilen değer 10 byte’tan fazla ise sadece 10 byte’lık kısmı yuvarlanarak kaydedilir.
REAL 4 byte yer tutar. Aynı zamanda Float ile aynı işi yapar. Ancak bu tipte virgüllü sayıları saklayabilirsiniz.
DATE Yıl, ay, gün olarak tarih depolar.
TIME Saat, dakika ve saniye olarak veri depolar.
Datetime: Yıl, ay, gün, saat, dakika ve saniye olarak veri depolar
Money: Parasal değerleri tutmak için kullanılır. Ondalık kısım duyarlılığı 4 basamaktır.

Hepsini bilmek zorunda mıyız?

Bu veri tiplerinin hepsini ezberlemek zorunda değiliz. Sonraki derslerimizde hepsini detaylı işleyeceğiz. Dersleri işledikçe hepsini detaylı şekilde kullanacağız, zaten kullandıkça bu veri türlerine aşinalık kazanacağız.


Yazar Hakkında

Mustafa Sarıdal

Cyber Security R&D Engineer

Yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.