MS-SQL Veritabanı Veritabanı

SQL Select İfadesi Kullanımı

Derste verilecek örneklerde kullanılacak olan tablo aşağıdadır:

Tablo Adı: personel
id Per_Adi Per_Soyadi Per_No Bolum Vardiya
1 Mustafa Sarıdal 17681 Veri Tabanı Gündüz
2 Özcan Yıldırım 17682 Veri Tabanı Gündüz
3 Oğuz Sak 17683 Arayüz Gece
4 İbrahim Çakallı 17684 Son Kullanıcı Gündüz

SQL’de SELECT İfadesi

Select ifadesi veritabanından veri çemek (okumak) için kullandığımız bir ifadedir. Select ile veritabanından bir veya daha fazla alandan veri okuyabiliriz. Veri çekilecek en az bir alan tanımlamak zorundayız.


Select İfadesi Nasıl Kullanılır?

Eğer veritabanımızdan tüm alanları çekmek istiyorsak Select ifadesinden sonra * ifadesini kullanırız. Yani programa “Belirli bir alanı istemiyoruz, tüm alanlar çekilsin.” komutu verilmiş olur. Select * dedikten sonra from ifadesi “den-dan” anlamına gelmektedir. Verilerin daha sonrasında yazdığımız tablodan çekilmesini sağlar.

Aşağıdaki örnekte from tablomuzun_ismi dedik. Bu durumda tablomuzun_ismi ‘ den select et anlamına geliyor. SQL konularını inceledikçe SQL komutlarının aslında konuşma dili gibi olduğunu göreceksiniz.


Örnek Sorgu 1-)
Bu durumda tablomuzun_ismi tablosundan tüm alanları çekmiş oluruz. Bu durumda karşımıza tablomuz olduğu gibi gelir:

Tablo Adı: personel
id Per_Adi Per_Soyadi Per_No Bolum Vardiya
1 Mustafa Sarıdal 17681 Veri Tabanı Gündüz
2 Özcan Yıldırım 17682 Veri Tabanı Gündüz
3 Oğuz Sak 17683 Arayüz Gece
4 İbrahim Çakallı 17684 Son Kullanıcı Gündüz

Eğer veritabanımızdan belirli bir alanı çekmek istiyorsak * yerine çekmek istediğimiz alanın adını yazarız. Birden fazla alanı çekeceksek virgül ile ayırırız.

Örnek Sorgu 2-)

Bu sorgumuz sonucunda karşımıza gelecek sonuç:

Tablo Adı: personel
Per_Adi Bolum
Mustafa Veri Tabanı
Özcan Veri Tabanı
Oğuz Arayüz
İbrahim Son Kullanıcı

şeklinde olacaktır.

Yazar Hakkında

Mustafa Sarıdal

Cyber Security R&D Engineer

Yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.