MS-SQL Veritabanı

SQL Order By Kullanımı

SQL Order By Kullanımı

SQL sorgularımızı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe sıralamak istediğimiz zaman Order By komutunu kullanırız. Bu komut ile hem sayısal hemde metinsel ifadeleri sıralayabiliriz.  İki adet parametremiz vardır:

  1.  Ascending Parametresi (ASC)

Sorgularımızı küçükten büyüğe sıralamak istediğimiz zaman kullandığımız parametredir.  Desc ile karıştırmamak için alfabemizdeki ilk harf olan A harfini kullanabilirsiniz. En küçük harf A olduğu için önce kendisi gibi en küçük sorguları gösterir şeklinde düşünebilirsiniz.

  1.  Descending Parametresi (DESC)

Sorgularımızı büyükten küçüğe sıralamak istediğimiz zaman kullandığımız parametredir.


Not:  Eğer sorgumuza ASC veya DESC ifadelerinden herhangi birisini eklemezsek sorgumuz default olarak küçükten büyüğe doğru sıralanacaktır. Yani ASC yazmasak bile default ASC bir sıralama olacaktır.


Örnek Uygulama

Şirketimizde bulunan personellerimizin adınısoyadınıbölüm ve maaş bilgisini tuttuğumuz bir tablomuz olsun.

Tablomuzun adı per_bilgi olsun.

ad soyad bölüm maaş
Mustafa Sarıdal Yazılım  4500
Oğuz Sak Proje 3250
Özcan Yıldırım Proje 3300
İbrahim Çakallı Tasarım 2850
Fatih Sarıdal AR-GE 5600

Örnek Sorgu 1)

Şirketimizde çalışanları alfabetik sıraya göre sıralayalım.

Sorgumuzun sonucu:

ad soyad
Fatih Sarıdal
İbrahim  Çakallı
Mustafa Sarıdal
Oğuz  Sak
Özcan Yıldırım

şeklinde olacaktır.


Örnek Sorgu 2)

Şirketimizde çalışanları maaşlarına göre büyükten küçüğe sıralayalım.

Sorgumuzun sonucu:

ad maaş
Fatih 5600
Mustafa 4500
Özcan 3300
Oğuz 3250
İbrahim 2850

şeklinde olacaktır.


Örnek Sorgu 3)

Şirketimizde çalışanları bölümlerine göre büyükten küçüğe, maaşlarına göre küçükten büyüğe sıralayalım.

Bu sorgumuzda çalışanlarımızı bölümlerine göre büyükten küçüğe sıralarken, programımız bölüm değeri aynı olan 2 adet kayıt olduğunu fark eder.  Bu durumda bölüm değeri aynı olan çalışanları maaş değerlerine göre kendi aralarında küçükten büyüğe tekrar sıralar. Sorgumuzda Maaş ASC dediğimiz için küçükten büyüğe sıralama mantığıyla maaşı fazla olan kişi altta yer alacaktır. Yani sorgumuz ilk önce bölüm değerine göre daha sonra maaş değerine göre çalışanları sıralayacaktır.

Sorgumuzun sonucu:

ad soyad bölüm maaş
Mustafa Sarıdal Yazılım  4500
İbrahim Çakallı Tasarım 2850
Oğuz Sak Proje 3250
Özcan Yıldırım Proje 3300
Fatih Sarıdal AR-GE 5600

şeklinde olacaktır.

Yazar Hakkında

Mustafa Sarıdal

Cyber Security R&D Engineer

Yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.