C++ Programlama Programlama

Aritmetik – Standart Sapma – Olasılık Hesapları

C++ ile Matematiksel Hesaplamalar Yapma

Bu örneğimizde aritmetik ortalama, standart sapma, atılan zar üzerinde ki seçtiğimiz bir sayının gelme olasılığı ve atılan paranın yazı-tura gelme durumlarını hesaplayacağız.


Programın Algoritması

Çok basit bir algoritma kuralım:

  • Menü olacak. Kullanıcı hangi işlemi yapmak istediğini seçecek.
  • 1’i seçerse: Aritmetik ortalama ve Standart Sapma hesaplamaları yapılacak.
  • 2’yi seçerse: Zar atma ile olasılık hesaplaması yapılacak.
  • 3’ü seçerse: Para atma ile olasılık hesaplaması yapılacak.
  • 4’ü seçerse: Programımız birkaç saniye bekleyip kapansın.
  • Matematiksel işlemlerin algoritmasını yazmayacağım. Sadece programın akışını ve menüyü yüzeysel planladık.

Programımızın menüsü:

şeklinde olsun. Menüyü oluştururken aynı zamanda kuracağımız fonksiyonların isimlerini de tanımlayıp bir switch case yapısı içerisinde şimdiden kullanıcıyı seçimine göre yönlendirelim.


Main Fonksiyonu:

Tasarladığımız menüyü ekrana yazdırmak ve kullanıcıyı yönlendirmek için main fonksiyonu içerisine yazacağımız kodlar:


Hesap Fonksiyonu:

Şimdi case 1 durumundan başlayarak fonksiyonlarımızın kodlarını yazalım. Hesap fonksiyonumuz içerisindeki kodlar kullanıcının girdiği değerlere göre onların aritmetik ortalama ve standart sapma hesaplamalarını yapacak. Hesap fonksiyonumuz içerisine yazacağımız kodlar:


Zar Fonksiyonu:

Hesap fonksiyonumuz hazır. Şimdi case 2 durumumuz olan zar fonksiyonumuzu hazırlayalım. Zar fonksiyonumuz içerisine yazacağımız kodlar kullanıcının seçtiği atış sayısı ve hedef sayıya göre olasılık hesabı yapacak. Zar fonksiyonumuz içerisine yazacağımız kodlar:


Para Fonksiyonu:

Zar fonksiyonumuz hazır. Şimdi case 3 durumumuz olan para fonksiyonumuzu hazırlayalım. Para foksiyonumuz içerisine yazacağımız kodlar kullanıcımızın seçeceği atış sayısı ve yazı-tura seçeneğine göre olasılık hesabı yapacak.  Para foksiyonumuz içerisine yazacağımız kodlar:


Uyku Fonksiyonu:

Para fonksiyonumuz hazır. Şimdi eğer kullanıcımız 4. işlemi seçerse programımızın kapanması gerekiyor. Programımızın kapanması için bir uyku fonksiyonu oluşturacağız. Uyku fonksiyonumuz içerisine yazacağımız kodlar:


Programımıza ait birkaç örnek görsel:

  • 1. işlem için sonuç:

  • 2. işlem için sonuç:

  • 3. işlem için sonuç:

  • 4. işlem için sonuç:


İsterseniz programın kodlarını kendinize göre değiştirebilir veya geliştirebilirsiniz.

Yazar Hakkında

Mustafa Sarıdal

Cyber Security R&D Engineer / PRISMA CSI